Oppvekst

Tilkallingsvikar - skoleåret 2022/2023

Grunnskolen i Hustadvika kommune har behov for tilkallingsvikarer som både lærere og assistenter for skoleåret 2022/2023.
Det vil også være behov for tilkallingsvikarer i SFO og på leksehjelp.

For lærervikarer gjelder formalkompetanse iht. kompetanseforskrift.
For assistentstillinger ønskes fortrinnsvis utdanning retta mot barn og unge (barn- og ungdomsarbeiderfaget).

Foruten faglige kvalifikasjoner vil det legges vekt på tidligere erfaring fra arbeid med barn og unge i skole og SFO.

Ansettelse og avlønning skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknad
Interesserte søkere må angi i søknaden ønsket arbeidssted og stilling, ved flere ønsker må dette oppgis i prioritert rekkefølge.

Da dette er ei generell utlysning er det løpende frist for å registrere søknad / interesse for skoleåret 2022/2023.
Aktuelle søkere vil bli kontaktet av den aktuelle skole ved behov for vikarer gjennom hele skoleåret.

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt. 

Politiattest

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting.
Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Del på:

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Ved behov

Søknadsfrist:

31.05.2023

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Skolene i Hustadvika

Adresse:

Tingplassen 1 6440 Elnesvågen