Familiens hus

Miljøterapeut - 100% vikariat

Vi har ved Familiens hus avd. Tiltak funksjonshemmde ledig følgende stillinger:

  • Miljøterapeut 1 x 100 % vikariat
  • Miljøterapeut 100 % fast stilling


Arbeidsoppgaver
I familiens Hus, avdeling Tiltak for Funksjonshemmede har vi ledig vikariat i 100% stilling som miljøterapeut frem til og Mars 2022. Stillingen forutsetter at man kan arbeide i turnus som er godkjent etter AML 10.12.- (4). Dette innebærer komprimert arbeidstid i langvakter. Det er 2:1 bemanning. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenesten og turnus endringer kan forekomme.

 Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bistå tjenestemottaker i hverdagen. I tillegg har miljøterapeut et faglig ansvar for tjenesten. Det innebærer oppfølging av tiltaksplaner og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Hovedoppgaven er å gi nødvendig helsehjelp. Viktigheten av ønske om å utgjøre en forskjell i hverdagen til tjenestemottaker, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli sterkt vektlagt.


Kvalifikasjoner
- Autorisert sykepleier/vernepleier eller annen relevant utdanning på bachelornivå

- Kompetanse og god forståelse for arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne

- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper

- Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan andre bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
- Planlegge og gjennomføre opplæringstiltak

- Gi nødvendige helse- og omsorgstjenester

- Sikre at tjenesten utøves på en faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting

- Bistå tjenestemottakeren i det daglige og yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak

- Oppfølging og arbeid etter helse- og sosialtjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt)

- Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak

- Vurdere behov, planlegge tjenestetilbudet og iverksette tiltak

- Oppfølging av tiltaksplaner og prosedyrer

- Medisinhåndtering

- Samarbeid med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere

- Andre oppgaver kan bli pålagt

Personlige egenskaper:
- Du må kunne arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag: Imøtekommende, Dyktig, Ansvarlig og Respektfull

- Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner

- Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Du liker utfordringer og kan tåle et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver

- Du er strukturert, systematisk og har evne til helhetstenking

Vi ser etter en medarbeider som ønsker å gjøre en forskjell for tjenestemottakerne, og som vil være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Vi forventer at du er faglig dyktig med engasjement. Det man ikke kan må man være interessert i å lære seg. Godt humør og en positiv innstilling er viktig i en hverdag som er hektisk og krever det beste av deg.

Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus og tilkallingsprogrammet MinVakt og personalsystemet Visma.

Hustadvika kommune er en IA-bedrift og søker mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Annen informasjon
- Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse

- Det bes om at det oppgis minst to referanser i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere

Vi tilbyr

Vi tilbyr et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling.

Lønn og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

Tiltredelse: omgående.

Del på:

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Tiltak funksjonshemma

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 7 6490 Eide